Toegewijd aan cassatie

Tegen vonnissen, arresten en beschikkingen die in hoogste feitelijke instantie zijn gewezen, kan cassatieberoep worden ingesteld bij de Hoge Raad. Met gedegen kennis staan wij u terzijde.

Mocht u behoefte hebben aan een cassatieadvies dan staan wij u graag terzijde. Onze sectie cassatie beschikt over een ruime ervaring met procederen in cassatie.

Blog

Viel de beslissing van het hof onder het rechtsmiddelenverbod van art. 130 lid 2 Rv.?
20/10/2016 - Viel de beslissing van het hof om de in het appel voor het eerst aangedragen vordering buiten toepassing te laten onder het... Meer
Is de wegbeheerder aansprakelijk voor (letsel)schade?
19/10/2016 - Is de wegbeheerder aansprakelijk voor (letsel)schade als een voetgangster struikelt over een elektriciteitskabel die vanuit... Meer
Naar ons blog >

CASSATIEBEROEP TOETS

10 vragen om na te gaan of en/in
hoeverre cassatieberoep openstaat.

LIDMAATSCHAPPEN

  • Nederlandse Vereniging voor Procesrecht;
  • Haags Juridisch Genootschap;
  • Amsterdams Juridisch Genootschap;
  • Vereniging van Civiele Cassatieadvocaten (VCCA);
  • Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht (VASR);
  • Nederlandse Juristen Vereniging.